Regelvrije zones zijn middel, geen doel
20/04/2017
Complexiteit is van alle tijden
28/04/2017
Show all

Actief betrekken, wat is dat?

De grens tussen orde en chaos (de Feigenbaum fractal)

Op 20 april diende de VVD een motie van treurnis in. Ik ondersteunde deze, namens D66. Waarom? Het ging om de toezegging van de wethouder om de raadsleden van Franekeradeel actief te betrekken in het proces van ‘branding’ van de stad Franeker. De stad verdient meer aandacht, meer bezoekers, meer levendigheid. En een belangrijke wetmatigheid in het leven is: leven brengt leven voort, dus moet je streven naar een levendig proces. Het actief betrekken van raadsleden is mijns inziens een voorwaarde.

Oprechte interesse

Wat is dat dan, actief betrekken? Kennelijk verschillen de beelden daarover. In de gemeente Bernheze is dat helder geformuleerd: er moet sprake zijn van oprechte interesse, vanuit een proactieve grondhouding. Je zoekt mensen op, brengt ze samen en luistert. Voormalig PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing spreekt daarbij over het tonen van LEF: Luisteren, Empathie tonen en Feedback geven. De filosoof Emmanuel Levinas schrijft daarom ‘de Ander’ niet voor niets met een hoofdletter. Luisteren is belangrijker dan spreken en echte participatie is meer dan mensen inspraak geven. Bij de oprechte dialoog is sprake van tweerichtingsluisteren.

Je kunt nog wel onderscheid maken naar verschillende processen:

  1. Het in stand houden van iets;
  2. Het inzetten op verandering.

De grens opzoeken

Hebben we het over het op de kaart zetten van de stad Franeker, dan gaat dat over een gewenste verandering; de tweede groep van processen dus. Van veranderingen weten we dat deze noch voortkomen uit orde, noch uit chaos. Het gaat erom de grens op te zoeken waar orde overgaat in chaos en nieuwe orde verrijst uit chaos. Je spreekt dan over een levendig proces, met veel onzekerheden en risico’s weliswaar. Door mensen – en dus ook raadsleden – daar actief bij te betrekken, zorg je ervoor dat er een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Deze grens wordt niet gevonden wordt door een braaf proces te doorlopen waarbij de ‘stakeholders’ – de usual suspects – op gezette tijden worden geraadpleegd. Het moet enigszins ontregelen. Waarom bijvoorbeeld geen Open Space? Of een sessie met raadsleden en ‘Friezen om utens’?

Het proces rond de stad Franeker

Persoonlijk vind ik dat in het proces rond de stad Franeker, vooral waar het de binnenstad betreft, te netjes binnen de lijnen is gekleurd. Te tam. De vonken zijn er niet vanaf gesprongen. En van een oprechte interesse in de richting van raadsleden heb ik niet veel gemerkt. We zijn niet, zoals wel toegezegd, actief betrokken geweest. Jammer, want ik heb – afgerond – ongeveer 1283 ideeën over onze stad. Vandaar mijn onderschrijving van de motie van treurnis. Het is geen afkeuring en zeker geen wantrouwen… maar gewoonweg een gemiste kans om het eigenaarschap van het resultaat te verbreden. Nu is er enige reserve bij een deel van de raad, niet losstaand van een petitie vol handtekeningen die door een groep bewoners is ingediend. De plannen voor de binnenstad zijn integraal en goed doordacht, maar onvoldoende doorleefd.

Amendement

Op initiatief van de FNP was er op 20 april een amendement ingediend om vooral voor het ontwerp van de Breedeplaats nog wat alternatieven te bekijken. Na de zomervakantie kun je dan een breder gefundeerde keuze maken, mogelijk met steun van de gehele raad. Dan is er meer reden voor een feestje. Door wat traagheid in te bouwen, ga je sneller. Helaas heeft dit amendement, mede ingediend door GroenLinks en D66, het niet gehaald. Nu is iedereen een beetje ontevreden: de wethouder omdat het plan niet juichend is ontvangen, bewoners omdat hun petitie niet serieus is meegenomen, de indieners van het amendement omdat ze goede redenen hadden het amendement in te dienen en vele andere raadsleden omdat ze ja hebben gezegd tegen plannen met enige rafelrandjes.

Het kan nog

Ik denk dat het nog steeds mogelijk is met de plannen voor de stad Franeker naar een schitterende apotheose toe te werken, alvorens het doek valt voor de gemeente Franekeradeel en een nieuw schouwtoneel wordt ingericht voor de Waadhoeke. Er zijn nog wat open einden en de plannen reiken verder dan alleen de Breedeplaats. Er moeten nog vele punten op de i worden gezet. Waarom zou je alsnog niet raadsleden actief betrekken? Eén ding heb ik geleerd in de twee jaren dat ik raadslid ben: deze raad is niet verzuurd en de raadsleden van alle fracties zijn bereid constructief mee te denken. Dus?

Govert
Govert
Geboren in Leeuwarden op 8 juni 1958. Opleiding: TU Delft Civiele Techniek en promotie aan Universiteit Twente. Onderwerp: "Omgaan met complexiteit bij integraal waterbeheer." Op 1 juni 2007 heeft hij een eigen bureau opgericht: Geldof c.s. B.V., gevestigd in Tzum. Vanaf voorjaar 2015 is hij raadslid voor D66 in de gemeente Franekeradeel. Hij zet zich in voor waardering en versterking van (nieuw) vakmanschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *