Geldof c.s.

Govert D. Geldof

Op deze pagina treft u een kort CV aan.

Visie

Hier staat onder andere de missie van Geldof c.s. en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Veel heeft te maken met complexiteit. Met een groep onderzoekers ben ik al meer dan twintig jaar actief bezig het begrip complexiteit beter te begrijpen en werkwijzen te ontwikkelen om deze hanteerbaar te maken. Belangrijk is het onderscheid tussen complexiteit en ingewikkeldheid.

SAM Waadhoeke

Naast adviseur ben ik vanaf voorjaar 2015 actief als gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Franekeradeel. Met ingang van 1 januari 2018 houdt gemeente Franekeradeel op te bestaan en gaat deze op in de gemeente Waadhoeke. D66, PvdA, GroenLinks en Werkgroep het Bildt samen de verkiezingen van 22 november 2017 in als één lokale partij: SAM Waadhoeke.

DTU

Ik probeer steeds met één been in de praktijk te staan en met het andere been in de wetenschap. De combinatie is heerlijk. Ik heb een tijdje parttime gewerkt aan de Universiteit Twente – ik geef er nog steeds colleges over stedelijk waterbeheer – en ook aan DTU, de technische universiteit van Denemarken.

Tzum

Eén van de redenen om in een ruime boerderij te gaan wonen betreft de mogelijk voor het geven van workshops. Voorlopig is het er nog niet echt van gekomen, maar wie weet… gaat dat binnenkort wel lukken.