Publicaties

De Derde Toekomst

Dit is mijn tot thriller herschreven proefschrift. Gedachten en ideeën uit de dissertatie zijn mensen geworden die elkaar ontmoeten op Terschelling en geconfronteerd worden met een dilemma. Ze moeten kiezen uit twee scenario’s, twee toekomsten. De keuze heeft consequenties voor miljarden mensen.

Artikelen

Hier treft u een selectie van artikelen aan die o.a. gaan over Vakmanschap, Ervaringskennis, de Driepuntsbenadering, de Atlantisbifurcatie, harde lijnen in het landschap, Interactieve Uitvoering en stedelijk waterbeheer. Een volledig overzicht van formele publicaties treft u aan op mijn vermelding in Google Scholar.

Essays

Deze essays zijn omvangrijker dan de artikelen en gaan wat dieper in op een thema. Ze zijn vaak in opdracht geschreven en niet geplaatst in een blad (met uitzondering van "Oproep tot tegenwicht in het waterbeheer" dat in verkorte vorm is opgenomen in H2O van november 2007). U treft essays aan over onder andere Slow Cities, betrokkenheid van burgers bij integraal waterbeheer en veiligheid.

PowerPoints

Hier treft u een aantal presentaties aan die ik de afgelopen tijd heb gegeven, zowel in het Engels als het Nederlands. Ze gaan onder andere over de stedelijke waterketen, de Adviesgeuzen, klimaatverandering. complexiteit en het infiltreren van regenwater in bestaand stedelijk gebied.

Proefschrift

Op 11 januari 2002 heb ik mijn proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Twente. Als u klikt op dit item ziet u een samenvatting en kunt u de herschreven versie uit 2005 volledig downloaden.

Water en ervaringskennis

Im maart 2010 hebben we met een klein onderzoeksgroepje de studie afgerond naar water en ervaringskennis. Ik heb het onderzoek gedaan met Albert Cath (Narratio Kannis | Advies, Gijsbert van der Heijden (Rondte) en Roel Valkman (Tauw bv). We hebben er allen veel meer tijd in gestoken dan we beschikbaar hadden. Maar we hebben dan ook fantastische dingen ontdekt (vinden we zelf).