Dappere Duitsers
20/05/2017
Bouwen aan vertrouwen
17/06/2017
Show all

SAMkafee vrijdag 16 juni 2017

Op 16 juni organiseren SAM Littenseradiel en SAM Waadhoeke gezamenlijk een politiek café. De locatie is Yn’e Mande te Wjelsryp (Galemawei 13, 8842 LE Welsrijp) en begint om 20 uur. Iedereen is welkom. Een poster over deze activiteit is te downloaden via deze link.

Op de avond is er geen lezing. Als basis nemen we de formule van het Lagerhuisdebat, maar dan met dialoog in plaats van debat. We willen namelijk geen meningen, maar standpunten op basis van observaties en ervaringen. Dat is veel interessanter. Voor de dialoog nemen we de spelregels over van het grote niet-debat in Den Haag, 22 februari 2017.

Figuur 1 Spelregels grote niet-debat, Den Haag, 22 februari 2017

Thema

Het thema van de avond is “vertrouwen in de politiek?” We hebben drie stellingen geformuleerd, vanuit een problematiserende invalshoek, hopende dat 50% voor en 50% tegen is:

  1. De kloof tussen politiek is niet te overbruggen;
  2. Er is een tekort aan goede ideeën (initiatieven) bij onze bewoners;
  3. Jongeren zijn niet meer te motiveren in de politiek te gaan.

Dagvoorzitter Aad vd Burg om het geheel kort te introduceren. Per stelling hebben we vanuit SAM iemand die mordicus voor en iemand die mordicus tegen de stelling is. Zij mogen in drie minuten de problematiek op spanning zetten.

Beeld

Stel er zijn 60 mensen. Dan zetten we dertig stoelen tegenover dertig stoelen, in een Lagerhuisopstelling. Na de intro’s moet iedereen gaan staan en vragen we eerst de mensen te gaan zitten die sterk voor of tegen zijn, tegenover elkaar, dicht op de voorzitter. Daarna vragen we de mensen te gaan zitten die min of meer voor of tegen zijn. De mensen die zowel voor als tegen zijn volgen. Zij die geen mening hebben vullen de lege stoelen. Zo krijg je een ordening in hat landschap van opvattingen. Daarna volgt de dialoog, maximaal een half uur per stelling totaal.

Geen winnaars

Essentieel verschil is dat er geen winnaars en verliezers zijn, zoals bij een ‘gewoon’ debat. Iedereen wint als we echt geleerd hebben.

 

Govert
Govert
Geboren in Leeuwarden op 8 juni 1958. Opleiding: TU Delft Civiele Techniek en promotie aan Universiteit Twente. Onderwerp: "Omgaan met complexiteit bij integraal waterbeheer." Op 1 juni 2007 heeft hij een eigen bureau opgericht: Geldof c.s. B.V., gevestigd in Tzum. Vanaf voorjaar 2015 is hij raadslid voor D66 in de gemeente Franekeradeel. Hij zet zich in voor waardering en versterking van (nieuw) vakmanschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *