Nieuwe locatie vanaf 22 december 2009

Vanaf 22 december 2009 is Geldof c.s. gevestigd op een nieuwe locatie in Friesland. Het adres is:

Geldof c.s.
Holprijp 2
8804 RZ Tzum
tel. 06 53 33 43 01

Het Koetshuis waar Geldof c.s. gevestigd is (mei 2009)

Het Koetshuis waar Geldof c.s. gevestigd is (mei 2009)

Hierboven ziet u de nieuwe huisvesting. Het betreft een gerenoveerd Koetshuis uit ongeveer 1870. Het staat op een terpje, tezamen met een stelpboerderij. Tzum ligt ten zuiden van Franeker. Vanuit Amsterdam is het via de afsluitdijk in ongeveer een uur te berijden. De afstand tot het station van Franeker is ongeveer 3 kilometer. Als u Google Earth hebt geïnstalleerd, kunt u via deze link de locatie vanuit de lucht bekijken. U ziet dan een historisch terpenlandschap. "Holp" is oud-Nederlands voor water en "rijp" betekent reep. "Holprijp" is dus een reep langs het water.

Workshops over complexiteit

Vanuit Tzum bieden we een nieuwe dienst aan (vanaf voorjaar 2011). In het Koetshuis geven we workshops over complexiteit. De basisvorm voor een workshop ziet er als volgt uit:

  • Het gaat om groepen van 5 tot 8 personen: groot genoeg voor wisselwerking, klein genoeg voor diepgang.
  • De groep brengt een concreet vraagstuk in, liefst betrekking hebbend op een specifieke locatie. Een onderwerp als "hoe communiceer ik met bewoners?" is te abstract, maar onderwerpen als: "Hoe organiseer ik het beheer in wijk X van gemeente Y?" of "Hoe werken we aan veiligheid in polder Z?" zijn concreet genoeg. Alleen bij concrete (praktische) onderwerpen wordt duidelijk hoe complexiteit werkt.
  • Tijdens een workshop van twee dagen wordt het onderwerp geanalyseerd en tegen het licht gehouden van de complexiteitswetenschap.
  • Aan het eind van de twee dagen is kennis verkregen over "omgaan met complexiteit" en is er handelingsperspectief geformuleerd voor het specifieke onderwerp. De deelnemers kunnen dus direct met de resultaten aan de slag.
  • Voor een workshop van twee dagen wordt een basisbedrag gerekend van EURO 3.000,-- exclusief BTW. Daarbovenop komt EUR 120,-- per persoon voor twee lunches, een diner, een ontbijt en een overnachting in een hotel te Franeker of een B&B in Tzum.

Uiteraard zijn er op deze basisvorm vele variaties denkbaar. Hebt u interesse en wilt u meer te weten over hoe je betekenisvol vorm kunt geven aan techniek binnen een veranderende maatschappelijke context, neem dan contact op en mail met info@geldofcs.nl of bel met 06 53 33 43 01.