Uitnodiging Minisymposium Werkplaatsen 25 oktober

Niets vluchtiger dan een langetermijnvisie
22/07/2018
Show all

Uitnodiging Minisymposium Werkplaatsen 25 oktober

Wandelen over de dijk en verhalen uitwisselen. Dan leer je.

Op 25 oktober organiseren we een minisymposium in Zwolle, bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (Dokter van Deenweg 186). De aanvang is 15 uur en de borrel 17:30 uur. Kort en krachtig. Via deze link krijgt u meer informatie. Het onderwerp is Werkplaatsen en de doelgroep bestaat uit bestuurders en medewerkers van overheden. We willen graag met een groep van 20 à 30 mensen de dialoog aangaan over hoe Werkplaatsen kunnen bijdragen aan de complexe opgaven die op ons bordje liggen, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Tot nu toe loopt het gelijk op qua aanmeldingen, wat betreft bestuurders en medewerkers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis. U kunt u via deze link per e-mail opgeven.

Werkplaatsen

Wat is een Werkplaats? Het is een werkvorm die puur als doel heeft ervaringskennis (tacit knowledge) volwaardig in het spel te brengen. Ervaringskennis is kennis die je wel hebt, maar niet onder woorden kunt brengen, zoals: hoe blijf ik overeind op mijn fiets? In een tijd waarin targets, core businesses en strakke scopes onze werkruimte bepalen, wordt de ervaringskennis buiten spel gemanaged. Echter, daar waar we trots zijn op vakmanschap en fraaie resultaten behalen, blijkt de inbreng van ervaringskennis cruciaal te zijn. We kunnen er een grote complexiteit mee aan. Inzet van Werkplaatsen is: (1) lagere kosten, (2) hogere kwaliteit en  (3) meer werkplezier. Het laatste decennium hebben we er veel ervaring mee opgedaan.

Omgevingswet

Onze stelling is dat het samen werken in Werkplaatsen dé manier is om de cultuurverandering die de Omgevingswet van ons vraagt vorm te geven. De Omgevingswet vervangt een woud aan instrumenten door vijf nieuwe. Toch is dat niet de kern. We gaan van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ en van normen naar waarden. Dat vraagt om een andere grondhouding, vooral van overheden, en dat is geen klein bier. Tijdens het minisymposium komen bestuurders en medewerkers aan het woord en gaan met u in gesprek over het wat, waarom en hoe.

Momenten van de moeite

Werkplaatsen richten zich op hardnekkige vraagstukken in de praktijk, daar waar het knelt en schuurt. Daar ontmoeten we de zogenaamde momenten van de moeite. Je kunt er wakker van liggen, zowel als medewerker als bestuurder. In een Werkplaats lopen we er niet omheen, maar gaan er dwars doorheen. Een Werkplaats is daarom niet alleen leuk en leerzaam, maar ook even vervelend, wat nodig is voor het gezamenlijk maken van een sprong voorwaarts.

Govert
Govert
Opleiding: TU Delft Civiele Techniek en promotie aan Universiteit Twente. Onderwerp: "Omgaan met complexiteit bij integraal waterbeheer." Heeft eigen bureau: Geldof c.s. B.V., gevestigd in Tzum. Tevens fractievoorzitter SAM Waadhoeke. Govert zet zich o.a. in voor waardering en versterking van (nieuw) vakmanschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *