Home
Geldof c.s.ProjectenPublicatiesEnglishContact

 

"Complexe vraagstukken terugbrengen tot hun essenties en vertalen naar doen!


Dit is de site van Geldof c.s., het bedrijf dat ik ben gestart op 1 juni 2007 en geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08157512. Vanaf 15 april 2009 is het bedrijf als B.V. ingeschreven. Geldof c.s. ondersteunt opdrachtgevers (overheden en bedrijven) bij complexe (omgevings)vraagstukken. Techniek krijgt daarbij een menselijk gezicht en plannen verdwijnen niet in de lade, maar worden daadwerkelijk uitgevoerd. Op deze site vindt u achtergronden, artikelen, essays, PowerPoint-presentaties, een overzicht van projecten, de volledige tekst van mijn herschreven proefschrift en nog veel meer. Veel gaat over "omgaan met complexiteit".

NIEUW! De Derde Toekomst: mijn tot thriller herschreven proefschrift is verschenen
Ideen uit mijn proefschrift zijn personen geworden die elkaar ontmoeten op Terschelling. Meer informatie is te vinden bij eigenboekuitgeven.com. U kunt het boek bestellen via de site van de uitgeverij (druk op foto hieronder) of door het sturen van een e-mail naar mijzelf (govert@geldofcs.nl). Het boek kost 18,95 (256 pagina's).

Op basis van de eerste reacties kan gesteld worden dat het boek n leerzaam is n gemakkelijk weg leest. Het is zowel pittig qua inhoud als eenvoudig te begrijpen.

Derde fase in het onderzoek naar ervaringskennis
Met ingang van 2014 is de nieuwe fase ingegaan van het onderzoek naar de betekenis van ervaringskennis in het waterbeheer... en andere werkvelden in de leefomgeving. De eerste fase betrof onderzoek in het kader van Leven met Water. In de tweede fase zijn we Werkplaatsen gestart. We wilden ervaring opdoen met het laten stromen van ervaringskennis in de praktijk.
In de derde fase bouwen we voort met Werkplaatsen en gaan we verbreden, bijvoorbeeld richting Gilden 2.0 (zie ook Essays). Begrippen als Adaptief Waterbeheer worden verder ingekleurd (zie projecten) en ook Watercoalities krijgen nader vorm. Wie weet, hebben we op termijn een bodemgilde, een dijkengilde en een rioleringsgilde?


Inhoud van de site (hoofdmenu):

Geldof c.s.: hier vindt u praktische informatie over Geldof c.s. B.V., een CV, de missie, mijn relatie met de DTU (de Technische  Universiteit van Denemarken) en andere organisaties. Ook vindt u hier gegevens over onze nieuwe locatie en over workshops die daar kunnen worden gegeven.

Projecten: hier treft u een selectie aan van projecten waarbij ik actief ben betrokken. De projecten zijn onderverdeeld in vijf groepen: Nederland, Europa, Azi, Wetenschap, en Werkplaatsen.

Publicaties: hier vindt u een selectie van artikelen, essays, presentaties en ook een pdf-bestand met de volledige inhoud van mijn herschreven proefschrift. De meeste artikelen gaan over water en complexiteit, maar u vindt er ook enige meer bespiegelde teksten, zoals over Slow Cities. Engelstalige publicaties vindt u vooral onder "English".

English: when you are not able to understand the Dutch language, don't worry. At this part of the site you will find some background information in English and some articles and essays. Also you can download the complete text of my re-written PhD-thesis about coping with complexity in integrated water management.

Contact: hier vindt u praktische informatie, zoals adres, telefoonnummers en een routebeschrijving.

 

[Geldof c.s.][Projecten][Publicaties][English][Contact]

Copyright (c) 2008 Geldof c.s. All rights reserved.

info@geldofcs.nl