Serie filmpjes over complexiteit

In september 2020 ben ik begonnen met het maken van een serie filmpjes voor het YouTube-kanaal met de titel: "Het is complex. Nou en?" De filmpjes gaan onder andere over de energietransitie, de klimaatadaptie, de transformatie van de landbouw, de noodzakelijke versterking van de biodiversiteit en het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. Allemaal complexe onderwerpen.

Vooral in het begin heb ik de serie opgezet als een cursus. Verderop is het wat vrijer, en in mijn ogen ook fraaier. Hieronder kun je de filmpjes binnen deze site bekijken. Door op het plaatje rechts te drukken, ga je naar het YouTube-kanaal.

In aflevering 42 introduceer ik een schema met causale relaties. Dit schema kan als jpg-bestand worden gedownload via deze link.

Complexiteit

Basis

Submenu:

Serie filmpjes over gebiedsprocessen veenweide

Vanaf voorjaar 2022 tot en met herfst 2023 loopt er een proces rond gebiedsprocessen in veenweidegebieden. Een twintigtal gebiedsprocesbegeleiders uit Groningen, Friesland, Utrecht en Zuid-Holland delen hun ervaringen en leren van elkaar rond concrete vraagstukken. De opgave is om in de veenweidegebieden  voor 2030 de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 1 miljoen ton per jaar. Het project wordt geduid als een leerexpeditie.

Er zijn twee werkvormen: (1) de turbo-Werkplaats en (2) de reflectiesessie. Ik probeer belangrijke leerpunten te vangen in YouTube-filmpjes van 5 à 6 minuten.

Gebiedsprocessen veenweide

Veenweide

Submenu: