cjeuuzyxaaaf-9i
Omslag De Derde Toekomst

In september 2016 is bij eigenboekuitgeven.com mijn tot thriller herschreven proefschrift verschenen over ‘omgaan met complexiteit.’ Gedachten en ideeën uit de dissertatie zijn mensen geworden die elkaar ontmoeten op Terschelling en geconfronteerd worden met een dilemma. Ze moeten kiezen uit twee scenario’s, twee toekomsten. De keuze heeft consequenties voor miljarden mensen.

De kern van het betoog is dat we complexiteit niet moeten onderdrukken en beheersen. In complexiteit schuilt schoonheid. De kunst van het leven is deze te zien en er iets mee te doen. Tot slot, u kunt het ook lezen als een spel tussen fictie en non-fictie. Dan blijkt dat verhaal en boodschap zich in elkaar hebben genesteld. Ze versterken elkaar. Ik hoop dat u het boek op ontspannen wijze leest én na afloop het gevoel hebt dat u daadwerkelijk iets hebt opgestoken.

Het decor voor het verhaal is Terschelling, het eiland dat ik van haver tot gort ken en voor mij nog steeds vele geheimen herbergt. Ooit was half West-Terschelling familie, zo leek het. Als iemand mij in het Skylgers vroeg ‘fan wa bist ‘r iensje?’ antwoordde ik steevast ‘ik ben de kleinzoon van Aafje van Sieka.’ Dat volstond. Dan was ik geplaatst. Er is veel veranderd de laatste decennia. Toch heeft het eiland niets aan waarde ingeboet. Het Terschellinggevoel dat ons en vele anderen de Waddenzee doet oversteken, is nog volop aanwezig. De laatste jaren sterker dan ooit.

Samenvatting De Derde Toekomst

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst, over enkele jaren. Wereldleiders moeten een keuze maken tussen twee scenario’s: het DUUR- of het VEER-scenario, gefundeerd op twee totaal verschillende visies op duurzame ontwikkeling. De keuze heeft consequenties voor miljarden mensen op aarde. Ze komen er niet uit. Ook wetenschappers laten het afweten. Geen van de scenario’s is objectief gezien de beste. Daarom wordt de volledige verantwoordelijkheid op het bordje gelegd van Ody van der Zee, een man van bijna 49 jaar die samen met zijn vrouw Marie een pension runt nabij Oosterend op Terschelling. Voor 22 juni 24:00 uur, als drie tijdlijnen samensmelten en het onweer losbarst na drie zomerse lentedagen, moet hij zijn keuze bekend maken. Kiest hij voor het DUUR- of voor het VEER-scenario?

In eerste instantie lijkt het een eenvoudige opdracht, een kwestie van tossen. Wordt het kop of munt? Van der Zee echter neemt de opdracht serieus en gaat samen met zijn vrouw en zijn vrienden op onderzoek uit. Ze krijgen toegang tot alle informatie die gebruikt kan worden voor de onderbouwing. Alle? Gaandeweg wordt duidelijk dat ze niet een beslissing nemen over een systeem waarbij ze op afstand staan, als buitenstaanders. Ze zijn er zelf een onderdeel van. Hun levens zijn sterk verweven met dat wat ze waarnemen in de twee toekomsten die ze verkennen. Hoe kunnen mensen die zelf vol twijfel en onzekerheid zitten en keer op keer de onrechtvaardigheid van de samenleving ervaren, de wijsheid ontwikkelen om tot een juiste keuze te komen? Tijd en ruimte ballen zich samen tot een singulariteit en wachten op het bevrijdende signaal van de nietige Ody, gereed om nieuwe evoluties in beweging te zetten.

De belangen zijn  groot en er komen dan ook steeds meer mensen op het eiland die linksom of rechtsom proberen van der Zee’s keuze te beïnvloeden. En als zijn vriend Henk de Vries ontdekt dat een deel van de informatie is afgeschermd en mogelijk leidt naar een derde keuzemogelijkheid – een derde toekomst – blijkt dat hun levens in gevaar zijn. De schijnbaar eenvoudige opdracht blijkt een schier onmogelijke opgave te zijn.

Gedurende de zoektocht naar de juiste beslissing trekt het leven aan van der Zee voorbij: hoe hij als jongetje van vier jaar kennismaakt met Hanneke van het Bos, samen met vrienden op ontdekkingstocht gaat, geconfronteerd wordt met de dood van zijn ouders, zich ontwikkelt tot een briljante student, in een diepe depressie belandt en zich hervindt op Terschelling. In zijn leven heeft hij vele mensen ontmoet en tezamen reiken ze hem de bouwstenen aan voor het nemen van de juiste keuze op het juiste moment. Is er een derde toekomst?

Govert D. Geldof

Tzum, 22 augustus 2016