netherlands-2

Nederland


Door op de molen te klikken krijgt u een beeld van de projecten die ik uitvoer in Nederland. Daarbij gaat het om het opstellen van waterplannen, het vertalen van plannen naar de praktijk, het voorzitten van congressen en symposia, het organiseren van workshops, en nog veel meer. Zolang het maar complexe omgevingsvraagstukken betreft. Werkplaatsen staan op een aparte pagina.
europa

Europa


Via het secretariaat van Interreg in Viborg (Denemarken) ben ik ooit betrokken geweest bij het vormgeven van het onderwerp "water" in het Noordzeeprogramma. Sindsdien ben ik betrokken geweest bij vele Interregprojecten (zoals Water City International, Pure, the Urban Water Cycle en No Regret. Via de link krijgt u een overzicht van recente Europees gerichte projecten.

azie

Azië


Via Toossab in Mashhad ben ik sinds 2007 betrokken bij het veranderingsproces in de Kashafroud Basin in het noordoosten van Iran. Daar zakt de grondwaterstand circa 1,2 meter per jaar. Daarvoor ben ik via de Waterdienst (Lelystad) betrokken geweest in het "Partners for Water programma" in Syrië. Vanaf 2013 ben ik ook actief in Chins.
Wetenschap_Japan

Wetenschap


De ontwikkeling van het denken over "omgaan met complexiteit" gaat door. Ik doe mee aan verschillende wetenschappelijke projecten, gericht op het tot stand brengen van de verbinding tussen alpha, bèta en gamma, oftewel: water en maatschappij. Vooral de studie naar water en ervaringskennis heeft het denken over complexiteit een flinke stap verder gebracht.

Werkplaatsen

Werkplaatsen


De laatste jaren hebben veel projecten de vorm van een Werkplaats. De inzet is om ervaringskennis te waarderen en daarmee het begrip vakmanschap weer op de kaart te zetten. Uiteindelijk moet het resulteren in het reanimeren van gilden, als Gilden 2.0, passend in de dynamiek van de 21e eeuw.