Thumb_01
Deel 01: Introductie
In dit eerste filmpje wordt de deelexpeditie Gebiedsprocessen Veenweide geïntroduceerd. Twee werkvormen worden belicht: de turbo-Werkplaats en de reflectiesessie. Een twintigtal medewerkers van waterschappen, provincies en gemeenten gaan gezamenlijk op verkenningstocht. Gebiedsprocessen hebben alle karakteristieken van complexiteit.
Thumb_02
Deel 02: Klein, lokaal en concreet
Op het moment dat je te maken hebt met een complex vraagstuk, verschraalt het begrip 'integraal'. Als je alles met alles wilt verbinden, blijf je hangen in studie en overleg. De kunst is om het vraagstuk klein, lokaal en concreet te maken. Dit proces duiden we als chunken. Hoe concreter je een vraagstuk maakt, hoe groter de complexiteit die je met z'n allen aankunt.
Thumb_03
Deel 03: WIS als geen spijt
In polder Aarlanderveen hebben we gekeken naar waterinfiltratiesystemen (WIS). Deze zijn ontwikkeld voor het reduceren van de bodemdaling en het beperken van de uitstoot van CO2. De centrale vraag was: is het in een deel van de polder aanleggen van een WIS al dan niet een 'geen spijt' maatregel? Ja of nee?
Thumb_04
Deel 04: Natuurinclusieve landbouw
In een deel de Brekkenpolder hebben we de mogelijkheden verkend voor natuurinclusieve landbouw, in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. Welke maatregelen moeten dan worden genomen? Het bijzondere van de Brekkenpolder is dat deze tot aan 1970 een eiland was.
Thumb_05
Deel 05: Kaders
Het gebiedsproces in Waardassacker, Botshol en Nellestein zit in een impasse (19 december 2022). Hoe kunnen we deze doorbreken? Enerzijds zijn er mogelijkheden om de interactie met de lokale boeren te verbeteren, anderzijds is er behoefte aan kaders voor het realiseren van geformuleerde opgaven, maar ja, die zijn er niet. Een kader is iets anders dan een norm.
Thumb_06
Deel 06: Land, kazerne en stad
Op 3 april hebben we in de Krimpenerwaard drie denksystemen verkend: land, kazerne en stad. Via deze drie fundamenteel verschillende denkwijzen hebben de deelnemers bouwstenen voor de ontwikkeling van de Krimpenerwaard aangedragen. In dialoog is nagegaan waar sprake is van synergie of van frictie.
Thumb_07
Deel 07: Klei, veen en aardbevingen
Op 5 juni 2023 kwamen we bijeen in het dorpshuis in Overschild, provincie Groningen. We hebben een Werkplaatsessie doorlopen over Polder de Blauwe Molen. Het is een polder met veel hoogteverschillen, veen, klei, akkerbouw en grasland. Zonder aanpassingen kan het maaiveld lokaal meer dan een meter dalen de komende 50 jaar.