Thumb_01
Deel 01: Introductie
In dit eerste filmpje wordt de deelexpeditie Gebiedsprocessen Veenweide geïntroduceerd. Twee werkvormen worden belicht: de turbo-Werkplaats en de reflectiesessie. Een twintigtal medewerkers van waterschappen, provincies en gemeenten gaan gezamenlijk op verkenningstocht. Gebiedsprocessen hebben alle karakteristieken van complexiteit.
Thumb_02
Deel 02: Klein, lokaal en concreet
Op het moment dat je te maken hebt met een complex vraagstuk, verschraalt het begrip 'integraal'. Als je alles met alles wilt verbinden, blijf je hangen in studie en overleg. De kunst is om het vraagstuk klein, lokaal en concreet te maken. Dit proces duiden we als chunken. Hoe concreter je een vraagstuk maakt, hoe groter de complexiteit die je met z'n allen aankunt.