Publicaties

Complexiteit op YouTube

In oktober 2020 ben ik beginnen met een YouTube-kanaal over complexiteit, zowel in het Engels als in het Nederlands. Mijn overtuiging is dat we alleen op onze planeet Aarde kunnen overleven als we een diep inzicht hebben in complexiteit en deze volop respecteren. Vandaar dit kanaal. Op deze site de links naar de Nederlandse fimpjes.

Artikelen

Hier treft u een selectie van artikelen aan die o.a. gaan over Vakmanschap, Ervaringskennis, de Driepuntsbenadering, de Atlantisbifurcatie, harde lijnen in het landschap, Interactieve Uitvoering en stedelijk waterbeheer. Een volledig overzicht van formele publicaties treft u aan op mijn vermelding in Google Scholar.

Essays

Deze essays zijn omvangrijker dan de artikelen en gaan wat dieper in op een thema. Ze zijn vaak in opdracht geschreven en niet geplaatst in een blad (met uitzondering van “Oproep tot tegenwicht in het waterbeheer” dat in verkorte vorm is opgenomen in H2O van november 2007). U treft essays aan over onder andere Slow Cities, betrokkenheid van burgers bij integraal waterbeheer en veiligheid.

PowerPoints

Hier treft u een aantal presentaties aan die ik de afgelopen tijd heb gegeven, zowel in het Engels als het Nederlands. Ze gaan onder andere over de stedelijke waterketen, klimaatverandering, complexiteit en het infiltreren van regenwater in bestaand stedelijk gebied.

Water en ervaringskennis

In maart 2010 heb ik samen met Gijsbert van der Heijden, Albert Cath en Roel Valkman de studie afgerond naar water en ervaringskennis. We hebben er allen veel meer tijd in gestoken dan we beschikbaar hadden. Maar we hebben dan ook fantastische dingen ontdekt (vinden we zelf).

Proefschrift over Omgaan met complexiteit

Op 11 januari 2002 heb ik mijn proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Twente. Als u klikt op dit item ziet u een samenvatting en kunt u de herschreven versie uit 2005 volledig downloaden.

PhD thesis about Coping with Complexity

Here you can download the adapted version of the PhD theses that I defended at 11 January 2002. The main message is: it is complex, but we make it complicated.