Mijn boeken

Ik heb drie boeken geschreven, waarvan twee bij uitgeverij Elikser in Leeuwarden. Het eerste boek is onder eigen beheer uitgegeven en heet De Derde Toekomst. Het eerste boek bij Elikser gaat over complexiteit, het tweede boek bouwt daarop voort en heeft als titel “Halvering van de waanzin”.

Artikelen

Hier treft u een selectie van artikelen aan die o.a. gaan over Vakmanschap, Ervaringskennis, de Driepuntsbenadering, de Atlantisbifurcatie, harde lijnen in het landschap, Interactieve Uitvoering en stedelijk waterbeheer. Een volledig overzicht van formele publicaties treft u aan op mijn vermelding in Google Scholar.

Essays

Deze essays zijn omvangrijker dan de artikelen en gaan wat dieper in op een thema. Ze zijn vaak in opdracht geschreven en niet geplaatst in een blad (met uitzondering van “Oproep tot tegenwicht in het waterbeheer” dat in verkorte vorm is opgenomen in H2O van november 2007). U treft essays aan over onder andere Slow Cities, betrokkenheid van burgers bij integraal waterbeheer en veiligheid.

PowerPoints

Hier treft u een aantal presentaties aan die ik de afgelopen tijd heb gegeven, zowel in het Engels als het Nederlands. Ze gaan onder andere over de stedelijke waterketen, klimaatverandering, complexiteit en het infiltreren van regenwater in bestaand stedelijk gebied.

Water en ervaringskennis

In maart 2010 heb ik samen met Gijsbert van der Heijden, Albert Cath en Roel Valkman de studie afgerond naar water en ervaringskennis. We hebben er allen veel meer tijd in gestoken dan we beschikbaar hadden. Maar we hebben dan ook fantastische dingen ontdekt (vinden we zelf).

Proefschrift over Omgaan met complexiteit

Op 11 januari 2002 heb ik mijn proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Twente. Als u klikt op dit item ziet u een samenvatting en kunt u de herschreven versie uit 2005 volledig downloaden.

PhD thesis about Coping with Complexity

Here you can download the adapted version of the PhD theses that I defended at 11 January 2002. The main message is: it is complex, but we make it complicated.