Thumb_NL_051
Deel 051: Gelukkige en gezonde toekomst
In deze aflevering wens ik iedereen een gelukkige en gezonde toekomst toe. Daarvoor kunnen we het begrip symbiose als richtpunt nemen, voor bodem, water, lucht, energie en gemeenschappen. We leggen daarmee de basis voor kathedralisch denken.
Thumb_NL_052
Deel 052: Nieuw vakmanschap
Met name door Angelsaksisch Management de laatste decennia is vakmanschap steeds verder in de verdrukking gekomen, met vele ongenoegens tot gevolg. Door de fragmentatie die daarvan het gevolg is, zijn we niet in staat de complexiteit van onze beleidsopgaven in samenhang te hanteren. Nieuw vakmanschap levert het medicijn. Nieuw vakmanschap is de combinatie van traditioneel vakmanschap en het vermogen van mensen hun vakmanschap te verbinden met die van mensen uit andere disciplines en werkvelden. Dit levert hoop.
Thumb_NL_053
Deel 053: Het nieuwe politieke verhaal
Het neoliberalisme biedt een ijzersterk, maar fout verhaal. In 2008 - de financiële crisis - is het op de klippen gelopen en hebben we als samenleving een hoge prijs moeten betalen om banken overeind te houden. We hadden het neoliberale verhaal kunnen vervangen door een wel correct verhaal, even sterk, maar dat was er niet. Dus zijn we verdergegaan op de oude voet. Dit heeft geresulteerd in een grote afstand tussen overheid en burgers. De ontevredenheid is groot, het vertrouwen is laag. In dit filmpje reik ik de kern aan van een verhaal dat haaks staat op het neoliberale verhaal. We moeten van een "hullie en zullie" samenleving naar een "wij" samenleving.