shantou
China - Shan Nan Desakota (2013)
In januari 2013 zijn we met een klein team, bestaande uit vijf Nederlanders, één Belg en één Amerikaan, onder leiding van de stedenbouwer Martin Dubbeling, naar Shantou gereisd om daar ons licht te werpen op het Masterplan voor de Shan Nan Desakota. In dit gebied, tussen berg en rivier met een landschap dat veel overeenkomsten heeft met Nederland, wonen nu een half miljoen mensen. Dit worden er ruim vijf miljoen. We zijn daar hartelijk ontvangen, met lekker eten, en door het gebied rondgeleid. Erg indrukwekkend. En als waterdeskundige gaan je vingers zeker jeuken. De waterhuishouding heeft daar een enorme potentie. Maar ook qua verkeer, openbaar vervoer, cultuur en landschap konden we ons als transdisciplinair team goed uitleven. Uiteindelijk zijn we met een presentatie (klik op titel, 41 Mb) en een rapport gekomen waarin we voorstellen doen voor aanscherping van het Masterplan.
ferdowsi
Iran - veranderingsproces Kashafroud Basin (2007 - 2010)
Dit is een spannend project waar ik als enige niet-Iranees betrokken ben geweest. Het project is begonnen met medewerkers van het adviesbureau ToossAb die Nederland bezochten en voor wie ik een presentatie heb gegeven over Interactieve Uitvoering (zie ook Wetenschap). Het project gaat over de Kashafroud Basin, in het noordoosten van Iran. Op dit moment wordt 120% van het beschikbare water gebruikt, met een grondwaterstanddaling van 1,2 meter per jaar als gevolg, en is de waterkwaliteit van het resterende stroompje slecht. Zonder structurele verandering is het watervoerende pakket over twintig jaar leeg en zullen mensen moet wegtrekken uit het gebied. Via het principe van Interactieve Uitvoering gaan we inzetten op een transitie. Het project moet een voorbeeld worden voor de aanpak in andere aride gebieden op onze wereldbol.
waterwiel
Syrië - samenwerking rond water (2006 - 2008)
Dit project wordt getrokken door de Waterdienst in Lelystad en valt onder het zogenaamde "Partners for Water" programma. Het deel waar ik bij betrokken ben betreft het beleid. In 2006 en 2007 hebben we vijf workshops verzorgd - vier in Damascus en één in Amsterdam - waarin we verschillende aspecten van het waterbeheer in Syrië hebben benoemd en strategieën hebben ontwikkeld om ermee om te gaan. Tijdens de eerste workshop hebben we de aspectenleer gebruikt voor het ordenen van vraagstukken en daarna zijn behandeld: de logische, ecologische, economische en juridische aspecten. Medewerkers van verschillende ministeries hebben hierbij intensief samengewerkt. Het doet pijn te lezen wat zich nu voltrekt in Syrië.