In februari 2020 heb ik mijn nieuwe boek geschreven, en half maart nog een hoofdstukje toegevoegd, gezien de actualiteit, het begin van een intelligente lockdown. Denkt u regelmatig van ‘jeetje, wat een waanzin’ dan moet u het boek zeker lezen. Vanaf 1 januari 2021 (waarschijnlijk) kunt u uw eigen illustraties kwijt op de database van de waanzin, door iedereen en voor iedereen. Waanzin verrijst als het verschil tussen de papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid bijzondere proporties aanneemt.

Fryslân DOK

Op 4 en 5 juli was er op NPO2 een uitzending van Fryslân DOK met bergredes van het platteland. Ik mocht hier een bijdrage aan leveren. Op YouTube kunt u deze terugzien. U krijgt dan een indruk van wat in mijn boek staat, en in mijn vorige. De programmamakers zijn er goed in geslaagd mijn optimistische verhaal te vermengen met het ontroerende lied van Nynke Laverman dat zich ontvouwt rond de overwinning én teloorgang van de Homo Economicus. De podcast biedt een ruimere selectie van teksten. Voorafgaand aan de opnamen op 8 juni heb ik een essay geschreven.

Corona

Wie denkt dat we na de coronacrisis ons oude leventje volledig kunnen oppakken, komt bedrogen uit. Er gaat iets fundamenteels veranderen. Hopelijk te goede. Het boek Halvering van de waanzin heb ik vooral geschreven naar aanleiding van de klimaatverandering en de stikstofcrisis. Door de coronacrisis is het extra actueel geworden. We zijn bij de aanpak van crises nog steeds voor een belangrijk deel bezig met effectbestrijding. In het boek stel ik voor de bron aan te pakken: een waanzin die zich diep heeft geworteld in onze samenleving. In een blog hierover plaats ik vraagtekens bij de anderhalve-meter-regel.

Samenvatting boek

We moeten voor een gezond klimaat niet de uitstoot van broeikasgassen halveren, maar de waanzin. Dat is de kernboodschap van dit boek. Van alle vormen van waanzin is de uitstoot van broeikasgassen er ‘slechts’ één. Het gaat onder andere ook om de waanzin van het verbouwen van voedsel in Afrika om dit te verwerken tot veevoer in Europa, de waanzin van het uitmergelen van bodems en uitputten van de ondergrond, de waanzin van de onderwaardering van docenten en medewerkers in de zorg en de waanzin van het bestrijden van de negatieve gevolgen van de techniek met nieuwe techniek.

We zullen over de volle breedte vormen van waanzin in samenhang moeten aanpakken, wat een uitbreiding is van de uitdaging die we als mensen hebben om op duurzame wijze te kunnen verblijven op onze aardbol. Hierdoor maken we het klimaatvraagstuk complex. Supercomplex zelfs. En dat is een kans. Door de complexiteit op te zoeken, ontdekken we dat het landschap van oplossingen zich verder uitstrekt dan windmolens, zonnepanelen, waterberging, groenvoorzieningen en ondergrondse CO2-opslag. Het gaat nu ook om het schrijven van gedichten, het spelen van muziek en het verlenen van goede zorg. Ook dan draag je bij aan een gezond klimaat.

Om deze stellingname scherp te krijgen neemt Govert Geldof de lezer mee op een persoonlijke ontdekkingstocht, via een slecht rapport op de middelbare school, ijsschotsspringen in de haven van Terschelling en het rijden in een Leopardtank tijdens militaire dienst tot een passie voor computermodellen. Gaandeweg wordt duidelijk dat alle in het boek genoemde vormen van waanzin dezelfde wortels hebben.

Klik op kaft om te bestellen.

U kunt het boek bestellen bij alle webwinkels, echter het heeft mijn voorkeur dat u het bestelt bij Uitgeverij Elikser. Dat gaat sneller én u betaalt (voorlopig) geen verzendkosten.

Boekuitreiking

Op 6 april 2020 heb ik in het Tzummerbos het eerste exemplaar van mijn nieuwe boek uitgereikt aan Frans Nieuwhof, voormalig voorzitter van de CCNWF, als dank voor zijn tomeloze inzet voor de pilot Omgevingswet in Noordwest Fryslân. De uitreiking was coronaproof. Hieronder heb ik negen foto’s geplaatst, gemaakt door Hans Flaman (voorzitter SAM Waadhoeke).