17IICUD
International Conference on Urban Drainage (2017)
Van 10 tot 15 september 2017 is de 14ICUD (14th International Conference on Urban Drainage). Dit is dé conferentie over stedelijk waterbeheer wereldwijd, eens per drie jaar. Dit keer wordt het georganiseerd in Europa, in Praag. Ooit - 1978 - is het begonnen als een rioleringsconferentie, maar gaande weg is het steeds breder geworden. Water en Maatschappij is nu een volwaardig onderdeel en als lid van de internationale wetenschappelijke commissie sta ik aan de lat om papers over dat onderwerp te beoordelen. De mensen die trouw komen zijn bijna familie.
Climate_Harbour
Climate City Middelfart, Denmark (2015)
De gemeente Middelfart in Denemarken heeft hoge ambities als het gaat om klimaat adaptatie. OP 30 september 2015 was er een workshop waarbij nationale en internationale experts waren uitgenodigd om te praten over de haven van Middelfart. Enerzijds heb je zeespiegelstijging, anderzijds een stad die te maken heeft met verhoogde intensiteit van neerslag. Ik was uitgenodigd als deskundige om verschillende disciplines rond klimaatverandering met elkaar te verbinden.
Guilds_2.0
Guilds 2.0 (2015 - 2017)
Dit betreft een project waar we nog volop in zitten. We hebben succesvol een 'expression of interest' ingediend en zijn nu bezig met het maken van een 'full proposal.' De provincie Fryslân was 'lead partner.' Echter, twee partners trokken zich terug, dus nu beginnen we opnieuw met opbouwen, vanuit Duitsland, Schotland en Nederland. De inzet is om Gilden 2.0 op te zetten rond watertechnologie en klimaatadaptatie. Uiteindelijk gaat het lukken. Een kwestie van lange adem.
Pure
PURE Northsea (2002 - 2006)
Als u op de titel klikt kunt het rapport 'PURE Multifunctionality' downloaden, een rapport waarin de aspectenleer fraai is uitgewerkt. PURE richtte zich op het grensgebied tussen stad en platteland, de zogenaamde 'urban fringe.' Twee verschillende culturen raken daar aan elkaar. . Daar is sprake van een bijzondere dynamiek. Het project werd getrokken door de provincie Groningen en heeft geresulteerd in een intensieve en zeer prettige samenwerking tussen partners uit Zweden, Engeland en Nederland.
vib
Vand i Byer - over klimaatadaptatie (2010 - 2014)
Dit is een Deens project met een grote groep partners, zowel van overheden, bedrijven als universiteiten. Ik zit erin namens DTU en mijn eigen bedrijf. Informatie over het project vindt u op www.vandibyer.dk. Het project is begonnen onder de naam VUPTI, maar die was niet toegestaan. Het betekent "Voila" op z'n Nederlands. In juni 2010 heb ik een presentatie gehouden tijdens de startbijeenkomst in Taastrup. De PowerPoint van deze presentatie kunt u downloaden door op het plaatje rechts te klikken. Het project richt zich primair op stedelijke gebieden. Daarbij geldt dat Denemarken aanzienlijk zwaardere overstromingen heeft gehad dan in Nederland. Zie bijvoorbeeld de beelden van overstromingen in Kopenhagen in de zomer van 2010.
music
MUSIC - over mitigatie van klimaatverandering (2008)
MUSIC staat voor "Mitigation and Urbanisation: Solutions for Innovating Cities". Het is één van de Interregprojecten waarbij ik betrokken ben. Het project waarbij de gemeente Rotterdam trekker is gaat over de mitigatie van klimaatverandering, oftewel het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en benutten van nieuwe bronnen voor energie. Op dit moment bevindt het project zich in de fase van indienen bij Interreg North West. In combinatie met het adaptatieprogramma resulteert het in een innovatief totaalpakket waarbij Rotterdam zich nadrukkelijk op de kaart zet.
interreg
Interreg IV Conferenties (2007 - 2008)
Vanaf de begintijd van Interreg IIIB North Sea ben ik betrokken bij de thema's water en duurzaamheid. Samen met Evert Kloosterboer geef ik - in opdracht van het secretariaat in Viborg (Denemarken) - regelmatig workshops met als doel vraag en aanbod bij Interregprojecten bij elkaar te brengen. Onze laatste workshop was in Herning, juni 2008. Ook dit keer hebben we weer een korte sketch opgevoerd om de formele (lees: saaie) atmosfeer tijdens de Interregconferenties te doorbreken.
tracer
TRACER - over innovatie op het platteland (2008)
TRACER is een Interregproject voor de ontwikkeling van het platteland. Trekker is Hans van Hilten van de provincie Groningen. Mij was gevraagd een opzet te leveren voor TRACER Check. Daarbij wordt voort gebouwd op PURE (www.purenorthsea.com) waar de zogenaamde PURE Check is ontwikkeld, een instrument om transnationaal leren expliciet te maken. De ervaring leert dat als je dat op gestructureerde wijze uitvoert, echte verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Bij PURE waren de deelnemers aangenaam verrast door de Check. Bij TRACER is het nog afwachten,
scarcity
Water Scarcity and Droughts Europe (2008)
Bij de projecten waarbij ik betrokken ben lijkt het er soms wel eens op dat binnen Europa het accent ligt op overstromingen (Flooding) en daarbuiten op droogte. Echter, ook voor Europa zijn waterschaarste en droogte van belang. Zelf ben ik - nog via Tauw - betrokken geweest bij de eerste gedachtevorming bij het beleid over waterschaarste en droogte. Ik mocht naar Brussel om in een officiële opstelling met vele tolken een visie te presenteren. Ook Nederland is kwetsbaar voor droogte en kan te maken krijgen met watertekorten als de klimaatverandering zich doorzet.
wci
Water City International, the Urban Water Cycle, No Regret, etc. (tot 2008)
In de afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij vele Interregprojecten, vooral in de regio van de Noordzee. Daarbij gaat het om: het mee schrijven aan projectvoorstellen, het uitvoeren van studies, het organiseren van workshops en het voorzitten van eindconferenties. Een belangrijke leerervaring hierbij is dat samenwerken met partners uit andere Europese landen tot een echte 'boost' kunnen leiden. Soms is samenwerken met andere afdelingen en bestuurders binnen je gemeente of waterschap eenvoudiger als er buitenlanders bij betrokken zijn. Openheid ontstaat waar de blikken zich verruimen.