Govert D. Geldof

Op deze pagina treft u een kort CV aan.

Visie en missie

Hier staat onder andere de missie van Geldof c.s. en hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Veel heeft te maken met complexiteit. Met een groep onderzoekers ben ik al meer dan twintig jaar actief bezig het begrip complexiteit beter te begrijpen en werkwijzen te ontwikkelen om deze hanteerbaar te maken.

Foto’s Tzum

Op 23 december 2009 zijn we verhuisd van Bathmen naar Tzum. In bijna 100 foto’s treft u beelden aan van december 2009 tot en met december 2010. Het begin met veel sneeuw en eindigde met veel sneeuw. Waarin dit onze laatste strenge winters?