sterkenburg
Gilden 2.0 (november 2013)
Op 13 en 14 november was er bijeenkomst georganiseerd op kasteel Sterkenburg. De nieuwe DG van DGRW van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Peter Heij had een vijftiental mensen uit de waterwereld uitgenodigd om te reflecteren over de toekomst van waterbeheer in Nederland. Ik mocht 's avonds tijdens maaltijd een presentatie houden. Deze heb ik gericht op Gilden 2.0.
koeien
Manifest over water en ervaringskennis (voorjaar 2008)
Dit manifest heb ik geschreven met Albert Cath, André Oldenkamp, Roel Valkman en Gijsbert van der Heijden. Het vormt de aftrap voor het proiject over water en ervaringskennis dat in opdracht van "Leven met water" wordt uitgevoerd en waar gekeken wordt naar de rol van ervaringskennis bij Waternet, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en de Waterdienst, Zie ook bij Wetenschap (projecten).
waterwig
De Waterwig (april 2008)
In dit essay wordt informatie opgedeeld in drie groepen: micro, meso en macro. Macro-informatie is generiek en heeft dus een brede toepassing. Micro-informatie is lokaal en sterk contextafhankelijk. Meso-informatie zit daar tussenin. Essentie van het betoog is dat we te veel willen regelen op macroniveau en onvoldoende ook hebben voor processen op micro- en mesoniveau.
tegenwicht
Oproep tot tegenwicht in water (juni 2007)
Wie complexiteit reduceert, valt uiteindelijk ten prooi aan ingewikkeldheid. Deze kenmerkt zich door een dynamiek waarin iedereen druk is, maar nauwelijks resultaten worden geboekt. Wat we nodig hebben zijn mensen die tegenwicht bieden en vanuit de ingewikkeldheid de complexiteit durven opzoeken.
slow
Slow Cities (mei 2006)
Complexe processen vragen om een zekere traagheid. Niet te veel en niet te weinig. Het principe van "Slow Cities" (of Slow Regions) zet in op de inrichting van stedelijk gebied, gericht op kwaliteit van leven in plaats van het voldoen aan normen. "Less haste, more speed." Bij dit essay ben ik veel dank verschuldigd aan Anne Wesselink. Zij heeft de teksten aanzienlijk verscherpt.
veiligheid
Over water en veiligheid (mei 2005)
Veel mensen denken dat risico en veiligheid gelijk zijn. Echter, dat is niet zo. Ook is het raar te streven bij polders in Nederland dat de risico's "bij bewoners tussen de oren komt". In dit essay dat in een opwelling is geschreven probeer ik risico, veiligheid en verantwoordelijkheid te positioneren ten opzichte van elkaar.
vuur
Aarde, water, lucht en vuur (april 2005)
Aarde staat voor standvastigheid, lucht voor humor, vuur voor passie en water voor verbinding. Het is de kunst deze begrippen in de juiste dosering binnen projecten te krijgen. Echter, dat gaat wel tegen de ontwikkelingen in.
burgers
Betrokkenheid van burgers in het waterbeheer (mei 2002)
Sommigen denken dat je bij planprocessen zoveel mogelijk 'de burger' moet betrekken. Daardoor wordt "draagvlak gecreëerd." Dit essay nuanceert dat. Draagvlak kun je niet creëren, draagvlak ontstaat en is niet statisch. Het draait om het winnen van vertrouwen. Het essay is vrij oud, maar nog steeds erg actueel.
delta
Kwaliteit in onze Groene Delta (augustus 2001)
Dit essay gaat over ruimtelijke kwaliteit. Deze wordt niet verkregen door achter de tekentafel te zitten, noch door iedereen tevreden te willen stellen. Het vraagt om een ontmoeting tussen top down en bottom up. Het essay beschrijft onder andere het proces rond Bathmen (uit te spreken als Battum) en de Betuwelijn. Het schetst de zogenaamde Battum-up benadering.