SAM Waadhoeke

In 2016 hebben we de politieke partij SAM Waadhoeke opgericht, voor na de gemeentelijke herindeling (vanaf 1 januari 2018). De gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en een de van Littenseradiel gaan tezamen de gemeente Waadhoeke vormen. In SAM Waadhoeke werken vier lokale partijen actief samen. Informatie over SAM Waadhoeke is ook te bereiken via Facebook. In mijn blog schrijf ik regelmatig reflecties over de betekenis van SAMenwerken, niet samen vergaderen, maar samen doén en ervaringen delen, over grenzen heen. Hieronder staan teksten die ook op de officiële site staan.

Wat is SAM Waadhoeke?

Afgelopen zomer kreeg de groep initiatiefnemers van SAM Waadhoeke letterlijk de groene kaart van de afzonderlijke afdelingen van hun partij en de achterban om te starten met een bijzondere samenwerking. PvdA, D66, GroenLinks en Werkgroep het Bildt (WB) richten samen op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2017 SAM Waadhoeke op; een lokale partij, met één lijst en één fractie in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De komst van de gemeente Waadhoeke is hèt moment om ook in de gemeentepolitiek dingen anders te doen!
De afzonderlijke afdelingen blijven overeind om provinciaal en landelijk hun eigen inbreng te houden.

Waarom SAM Waadhoeke?

Het vertrouwen in de politiek bevindt zich op een dieptepunt. Ook in de gemeentepolitiek dreigt versnippering en vervreemding van de maatschappij. Veel mensen voelen zich buitengesloten. Dat willen we niet naast ons neerleggen. Wij maken ons zorgen. Vandaar de fundamentele stap richting SAM Waadhoeke. Tegen de trend van versnippering in gaan we samenwerken, de krachten bundelen. We stellen niet onszelf centraal, maar de inwoners en de leefomgeving die we met elkaar delen en vormen.
Steeds meer taken komen bij de gemeenten te liggen en de vraagstukken die we de komende jaren op ons bordje krijgen – rond het sociale domein, leefbaarheid en duurzaamheid – liegen er niet om. Door op deze terreinen  echte resultaten te boeken kunnen we het vertrouwen herstellen met de praktijk als vertrekpunt en niet het papieren beleid. Dit is een trendbreuk, een noodzakelijke trendbreuk. Als SAM Waadhoeke nemen we het  initiatief.

Wat wil SAM Waadhoeke ?

Inmiddels is een grote groep mensen enthousiast over dit initiatief, binnen en buiten de samenwerkende partijen. Dat blijkt uit de eerste bijeenkomsten. We gaan en zijn namelijk al langere tijd in gesprek met inwoners, die we vragen om inbreng van hun ervaringen en kennis. Daaruit zijn een aantal richtingwijzers ontstaan.
Het komend jaar lopen we een pad met elkaar om die richtingwijzers verder in te vullen.

“Van voor mensen naar met mensen: SAMen”

Besturen, dat doen we SAMen met u.  U als inwoner bent goed op de hoogte van het wel en wee van
uw leefomgeving; úw kennis en kunde is van groot belang voor politieke besluiten. Raadsleden en ambtenaren gaan daarom graag met u in gesprek, bij u in uw eigen straat, wijk of dorp. Zo gaan we het doen, SAMen.

SAMen sociaal. Iedereen telt mee! De zorg gaan we SAMen dichtbij organiseren, maar belangrijker is: kijken naar wat kunt u wel én waar kunt u aan meedoen in uw omgeving. Inzet van eigen kracht en talent voor uzelf én voor de ander, dat is SAMen sociaal.

Natuur is van ons SAMen. Onze natuurlijke leefomgeving goed behandelen doen we SAMen, voor later en voor onze kinderen. Een groene en schone omgeving waarin we slim gebruik maken van de natuurlijke energiebronnen zon, wind, water etc.

De gemeente, dat zijn we SAMen. Uw leefomgeving is groter dan uw straat, wijk of dorp. U als inwoners ‘maken’ de gemeente door mee te doen in verenigingen en andere sociale netwerken. SAMenwerken en elkaar ontmoeten, dat is leefbaarheid! De gemeente stimuleert dit en ondersteunt dit waar nodig.

Wat kunt u met SAM Waadhoeke?

Loop met ons mee. Doe mee. Wilt u ons iets laten weten, ervaringen delen, meedenken?
Bezoek de website www.samwaadhoeke.nl , volg Facebook en Twitter of spreek de initiatiefnemers uit uw omgeving aan.