Vanaf 23 december 2009 is Geldof c.s. gevestigd op een locatie in Fryslân. Het adres is:

Geldof c.s.
Holprijp 2
8804 RZ Tzum
tel. 06 53 33 43 01

Het kantoor van Geldof c.s. bevindt zich in het voorhuis van de stelpboerderij (foto 3 maart 2018, met ijs in de sloten)

De boerderij (20 x 30 meter en 15 meter hoog) staat op een terpje. Daarnaast is een gerenoveerd Koetshuis uit ongeveer 1870. Aukje en ik wonen in het Koetshuis. Tzum ligt ten zuiden van Franeker. Vanuit Amsterdam is het via de afsluitdijk in ongeveer een ruim uur te berijden. De afstand tot het treinstation van Franeker is ongeveer 3 kilometer. ‘Holp’ is oud-Nederlands voor water en ‘rijp’ betekent reep. ‘Holprijp’ is dus een reep langs het water. Het perceel van circa twee hectare, omringd door brede sloten bevindt zich in de oudste polder van Nederland. Deze polder is niet gemaakt, maar is ontstaan. In de polderatlas die in 2009 is samengesteld door de TU Delft staat het volgende:

‘De Tzummerpolder wordt gekarakteriseerd door compositorische kenmerken die voortkomen uit praktische en ambachtelijke overwegingen. De landschappelijke vorm is niet ontworpen, maar in een aantal stappen gegroeid, waarbij aanvankelijk individuele ontginningen het uitgangspunt vormden. Door de beperkte technische middelen werd de inrichting voornamelijk door de natuurlijke condities van de wadvlakte bepaald. Dit natuurlijke patroon werd versterkt door de bewoning, waardoor de polder als het ware een landschapsarchitectonische afbeelding van de zeebodem vormt.’

Workshops over complexiteit
Vanuit deze locatie bieden we een nieuwe dienst aan (vanaf voorjaar 2011). In het voorhuis geven we workshops over complexiteit. De basisvorm voor een workshop ziet er als volgt uit:
Het gaat om groepen van 5 tot 8 personen: groot genoeg voor wisselwerking, klein genoeg voor diepgang. De groep brengt een concreet vraagstuk in, liefst betrekking hebbend op een specifieke locatie. Een onderwerp als ‘hoe communiceer ik met bewoners?’ is te abstract, maar onderwerpen als: ‘Hoe organiseer ik het beheer in wijk X van gemeente Y?’ of ‘Hoe werken we aan veiligheid in polder Z?’ zijn concreet genoeg. Alleen bij concrete (praktische) onderwerpen wordt duidelijk hoe complexiteit werkt.

Tijdens een workshop van twee dagen wordt het onderwerp geanalyseerd en tegen het licht gehouden van de complexiteitswetenschap. Aan het eind van de twee dagen is kennis verkregen over ‘omgaan met complexiteit’ en is er handelingsperspectief geformuleerd voor het specifieke onderwerp. De deelnemers kunnen dus direct met de resultaten aan de slag.