DTU

  • Vanaf 2006 tot 2013 had ik een part time contract bij de Technische Universiteit van Denemarken (DTU)te Lyngby. De afdeling heet "Evironmental Engineering" In de nabije toekomst geven we hier een vervolg aan.
  • Mijn formele aanstelling is als: external Associate Professor. In Nederland is dat vergelijkbaar met Universitair Hoofddocent.
  • Op DTU leverde ik een bijdrage aan het onderwijs en werk ik mee aan onderzoeksprogramma's. Zelf zie ik me als een verbindingspunt tussen Nederland en Denemarken op het gebied voor wat betreft de 'zachtere' kant van waterbeheer (vooral stedelijk waterbeheer).
  • Op termijn ga ik hier weer mee verder, want colleges geven is heerlijk.

Milieu-ethiek

  • Het vak waaraan ik een bijdrage lever heet "Environmental Management and Ethics". Zelf vertaal ik het ruwweg met milieu-ethiek, omdat daar toch wel het accent ligt in de cursus.
  • Het vak is ooit opgezet door prof. Poul Harremoes, die in November 2003 plotseling kwam te overlijden. De uitdaging is om het vak zo goed mogelijk in zijn geest door te zetten.
  • In de cursus beginnen we met de basis van de ethiek door de ideeën van Aristoteles, Jeremy Bentham en Immanuel Kant te behandelen. Daarna krijgen ze echte milieu-ethiek en komen vooral onzekerheden en risico's aan bod. Naar het einde van de cursus neemt de improvisatie toe en wordt onze inbreng sterk gestuurd door de studenten zelf.
  • Aan de cursus mogen maximaal 40 studenten deelnemen. Tot nu is slechts een klein percentage van de studenten Deens. Studenten uit de 2007 cursus kwamen uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Australië, Canada, Korea, China en zelfs één uit Nederland.