Complexiteit en de waarde van praktijkkennis

Niets vluchtiger dan een langetermijnvisie
22 juli 2018
De aarde heeft koorts
27 april 2019
Niets vluchtiger dan een langetermijnvisie
22 juli 2018
De aarde heeft koorts
27 april 2019
Show all

Complexiteit en de waarde van praktijkkennis

Vanaf 1 februari 2018 kunt u mijn boek over Complexiteit en de waarde van praktijkkennis bestellen. Via deze link komt u terecht op de webshop van de uitgever.

Samenvatting

Hoe complexer een vraagstuk is, hoe nadrukkelijker we een beroep moeten doen op praktijkmensen. Hoe groter de onzekerheden zijn, hoe belangrijker het is waarde toe te kennen aan de kennis van de mannen en vrouwen die met de voeten in de klei staan, zorg verlenen, voor de klas staan en het land bewerken. Dat is de centrale boodschap van dit boek. Toch doen we dit niet. Integendeel, nog steeds proberen we op krachtige wijze complexiteit te beteugelen met normen, regels, protocollen en procedures. Dat resulteert in allemaal ingewikkeldheid. Mensen raken erin verdwaald. Zorgverleners zijn meer dan 30% van hun werktijd kwijt met administratie, leraren komen nauwelijks aan echt onderwijs toe en boeren kunnen niet innoveren omdat er altijd wel een norm is waaraan ze niet voldoen. Vakmanschap wordt ingeblikt.

Govert Geldof maakt in dit boek strikt onderscheid tussen complexiteit en ingewikkeldheid. Zijn credo is: ‘het is complex, maar we maken het ingewikkeld.’ In een persoonlijke zoektocht van enkele decennia diept hij beide begrippen uit, beginnend in de collegebanken van Civiele Techniek te Delft (september 1980) en eindigend bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Noordwest Friesland (november 2017). Duidelijk is dat we niet zozeer het aantal regels moeten verminderen, maar dat we ons vermogen moeten vergroten complexiteit te zien en te hanteren. Daarvoor reikt hij concrete bouwstenen aan. Een geruststellende conclusie aan het eind is: het goed omgaan met complexiteit hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Govert
Govert
Opleiding: TU Delft Civiele Techniek en promotie aan Universiteit Twente. Hij heeft eigen bureau: Geldof c.s., gevestigd in Tzum. In april 2020 is bij Uitgeverij Elikser zijn nieuwe boek verschenen met als titel "Halvering van de waanzin."

1 Comment

  1. Bindert Kloosterman schreef:

    Wat een schitterende blog. Het vraagstuk van verduurzaming van onze wereld (de aarde met alle dieren mensen en systemen) is erg complex. Misschien wel zo complex, dat we daar niet eens een goed beeld van kunnen vormen. Maar ook het vraagstuk van de energie transitie (is maar een deel van de opgave om onze wereld te verduurzamen) is heel complex. Complex als het gaat over scheikundige en natuurkundige processen, maar vooral ook complex omdat het onvoorspelbaar is wat mensen doen met de uitkomsten van al die technische processen. Mooi voorbeeld is het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Dat is eerder een stap achteruit dan en stap vooruit.

    Om vooruit te komen, zeg maar een duurzamere wereld te krijgen, is het heel belangrijk hoe onze grondhouding is ten opzichte van de natuur – alles wat op en in de aarde leeft – staan. Iemand, die kan helpen met het zoeken naar de grondhouding, ten opzichte van de natuur is professor Schouten. Zijn vragen: Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar zijn van de natuur? Of een rentmeester zijn? Of een partner?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *